Topologija

Najmanjša enota sistema je linija (ang. “Line”). Linija ima lahko maksimalno 255 elementov.

Zato, če je naprav več kot 255 – se ustvari dodatna linija. Da naprave iz prve linije, lahko vplivajo na naprave druge linije, je potrebna še ena linija (tako imenovana glavna, oziroma ničta linija (ang. “Main line”)), ki povezuje prvi dve. Glavna linija lahko povezuje do 15 linij. Skupek linij in glavne linije se imenuje področje (ang. “Area”). Linijo in glavno linijo povezuje linijski vmesnik (ang. “Line coupler”). Njegova naloga je, da galvansko loči linije in omeji promet na vodilu (zaustavi podatke, ki niso potrebni v drugih delih sistema).

Če je sistem večji, se lahko do 15 področji poveže med seboj s pomočjo hrbtenice (ang. “Backbone line”). Tako je lahko v sistemu več kot 61000 naprav.

Vsak element v topologiji ima svoj fizični naslov, ki je v sistemu unikaten. Naslov je sestavljen iz treh številk, ki jih loči pika. Prva številka označuje področje, druga številka označuje linijo in tretja številka označuje zaporedno številko elementa (številka je povezana s programom in ne z vezavo elementa).

Topologija4.jpg
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close