Senčila

Aktuatorji za senčila so takoj za relejskimi aktuatorji, najbolj pomemben in pogost element. Podobno kot aktuatorji z relejskimi izhodi so tudi aktuatorji za senčila na voljo v različnih izvedbah za montažo.

Levo: Montaža v dozo / Desno: Montaža na DIN letev

In z različnim številom izhodov.

2, 4 in 8 kanalni aktuator za montažo na DIN letev

Primer vezave aktuatorja za senčila je pikazan na sliki spodaj.

Primer vezave aktuatorja za senčila

Omeniti velja tudi kombinirane aktuatorje. To so aktuatorji, z relejskimi izhodi, ki se jih lahko sprogramira, glede na potrebe – bodisi rele deluje kot samostojen izhod za upravljanje porabnika ali dva relejska izhoda delujeta v paru in upravljata senčilo. Velikokrat predstavlja takšen element bolj učinkovito in cenejšo rešitev.

Kombiniran aktuator: Master + slave + slave

Primer na sliki predstavlja glavni ali master element (skrajno levi element). Na glavno enoto se lahko priključite še dva podrejena ali slave elementa (srednji in desni element na sliki). Vsak element ima 8 relejskih izhodov. Ti se lahko uporabijo posamično, za upravljanje porabnika ali v paru, za upravljanje senčila. Primer vezave je predstavljen na sliki spodaj.

Primer vezave kombiniranega aktuatorja
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close