Ogrevanje/Hlajenje

Pomemben gradnik vsakega objekta je tudi ogrevanje in hlajenje.

Če je ogrevanje radiatorsko ali talno toplovodno. So v objektu vgrajni toplotni razdelilci, kjer so ventili, ki omogočajo regulacijo po posameznih vejah talnega ogrevanja oziroma radiatorjev. Podobno velja tudi za stensko ali stropno hlajenje.

Primer toplotnega razdelilca z ventilskimi glavami in aktuatorjem za regulacijo ventilskih glav

Ventilske glave so običajno elektro-termične (24V ali 230V) in so povezane na namenski KNX aktuator za ventilske glave. Aktuator nima običajnih relejskih izhodov. Zaradi velikega števila preklopov tekom regulacije, ima triak (polprevodniške) izhode. So tihi, omogočajo veliko število preklopov, vendar niso predvideni za velika bremena. Primer: Izhod takšnega aktuatorja priključen na 230V ima predviden maksimalni tok 2,5A.

Levo: Primer aktuatorja za ventilske glave / Desno: Primer ventilske glave

Primer vezave takšnega aktuatorja je prikazan na sliki spodaj. Gre za primer 230V ventilskih glav.

Primer vezave aktuatorja za ventilske glave

Nekateri objekti imajo vgrajene ventilatorske konvektorje (ang. Fancoil) za potrebe ogrevanja in hlajenja. Ti potrebujejo namenski KNX aktuator za ventilatorske konvektorje. Glede na vgrajen tip konvektorja, sta na voljo dva tipa aktuatorja. Konvektor ima lahko relejski prekop med različnim številom hitrosti ventilatorja, ali regulacijo preko signala 0-10V.

Primer aktuatorja za konvektor

Aktuatorji imajo različne vezave glede na vrsto strojne inštalacije in opcije, ki jih konvektor ima (dvocevni sistem, štiri cevni sistem, ventil, električno predgretje,…). Na spodnji sliki sta primera vezave, ki sta najbolj pogosti. Na levi dvocevni sistem. Na desni štiri cevni sistem.

Levo: 2 cevni sistem / Desno: 4 cevni sistem

Klima naprave se lahko vključujejo v KNX sistem pametne inštalacije preko ustreznih vmesnikov. To pomeni, da je upravljanje klime na voljo tudi preko pametne inštalacije. Vklop, izklop, nastavitev željene temperature, način delovanja (AUTO, gretje, hlajenje,…). Vse te ukaze se lahko vključi tudi v urnike, scene, samodejno delovanje, … Primer: Klima se vključi in nastavi na 21° C, vsak delovni dan v tednu. Tako se poleti vsak dan vrnete iz službe, v prijetno ohlajen dom.

Primer vmesnika za klimo

Ni vsaka klima kompatibilna z vsakim KNX vmesnikom. Pomembno je, da se preveri združjivost klima naprave z vmesnikom. Vmesniki obstajajo, za vse vodilne proizvajalce klima naprav.

Primer vezave vmesnika za klimo
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close